تاریخ ثبت  1399/12/02
تعداد بازدید  47

این اداره وظایف جمع آوری نسخ خطی در نقد وهابیت از کتابخانه­های داخل کشور، سایت­ها و نرم افزارهای مرتبط، جمع آوری فهرست نسخ خطی نقد وهابیت، ایجاد بانک اطلاعاتی فهرست نسخ خطی موجود در کتابخانه­های کشور و نرم افزارهای مرتبط، تایپ نسخ خطی و سپس احیاء نسخ خطی تایپ شده توسط متخصصین نقد وهابیت را برعهده دارد.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن