مدیر محترم مرکز تخصصی و پژوهشی دارالاعلام گفت: آزمون کتبی ورودی موسسه در تاریخ 6 خرداد ماه 1400 برگزار گردید و از بین 284 ثبت نام کننده 70 نفر به مرحله مصاحبه شفاهی دعوت گردیدند.
مدیر محترم مرکز تخصصی و پژوهشی دارالاعلام گفت: آزمون کتبی ورودی موسسه در تاریخ 6 خرداد ماه 1400 برگزار گردید و از بین 284 ثبت نام کننده 70 نفر به مرحله مصاحبه شفاهی دعوت گردیدند.
حجت الاسلام و المسلمین مرتضی محیطی در ادامه بیان داشتند: مصاحبه شفاهی موسسه دارالاعلام  در روز  سه شنبه و چهار شنبه، 15و 16 تیر ماه در دو نوبت صبح و عصر به شکل حضوری در 3 گروه برگزار گردید که اساتید مصاحبه گیرنده 
گروه 1(کلام تخصصی) 
آیت الله آل مجددشیرازی
دکتر علیرضا کهنسال
گروه2(عمومی)  
حجت الاسلام مصطفی محیطی 
حجت الاسلام مرتضی محیطی
گروه3( فقه و اصول و ادبیات عرب) 
حجت الاسلام حاجی پور 
 حجت الاسلام ابراهیمی
ایشان در پایان گفتند: 25 نفر از برگزیدگان مصاحبه شفاهی به دوره تثبیت که از 19 تیرماه الی 15 مرداد ماه برگزار میگردد دعوت شدند.

تصاویر
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن